Трети Д клас

Ива Любенова Йонкова
класен ръководител на IІІ д клас