Европейски проекти

 

 

ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"

 

"Учене и разнообразяване чрез игри" /2016-2018 г./

Партньори: Белгия, Италия, Полша, Португалия, България, Румъния, Турция

 

"Ефикасен педагогически ресурс за активно учене" /2016-2019 г./

Партньори: Франция, България, Полша, Испания, Италия

http://sofronii3.blogspot.bg/                 http://mybooks43.webnode.com/

 

"Истории, скрити в тайнствените скали" /2016-2018 г./

Партньори: Полша, България, Италия, Португалия, Франция

http://istorii5.webnode.fr/                     http:// istorii-2.webnode.fr/

 

"Развитие на ключовите компетентности чрез проектобазирани дейности" /2017-2019г./

Партньори: Испания, България, Франция, Италия, Литва,  Португалия

https://sofronii4.blogspot.bg/


РЕАЛИЗИРАНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Проект на МОМН, съфинансиран от ЕСФ на ЕС

 

E-TWINNING

Проект "Книгознайковци" /2016/

Проект „Коледни песни и наричания” /2016 г./

Multicultural Christmas and New Year wishes /2016 г./

Let’s smile Europe /2016 г./

Проект „Изкуството и математиката” /2016 г./ - Национален знак за качество и Европейски знак за качество

Проект "България в пощенски картички" /2017 г./

 Проект "С багри и слова да опишем пролетта" /2017/ - Национален знак за качество

Проект "Да живеем заедно" /2017/  - Национален знак за качество и Европейски знак за качество


ПРОГРАМА "КОМЕНСКИ"

„Европа между митове и реалности” /2001 - 2004 г./  

Партньори: Англия, Франция, Испания
Проектът е оценен с най-високата оценка и представи България на Европейския форум „Седмица Коменски" в Брюксел 2003 г.

 

„Ние не сме толкова различни” /2004 - 2005 г./ 

Партньори: Австрия, Литва, Словакия, Италия, Лихтенщайн

„Да опознаем музиката в Европа” /2006 - 2008 г./

 

„Млади градинари за взаимно разбирателство" /2008 - 2010 г./

Партьори: Англия, Франция, Испания, Полша, Италия

 

„Интеркултура" /2008 - 2010 г./

Партьори: Италия, Испания, Португалия, Словения, Турция

http://inter-cool-ture.blogspot.com/

 

"Сътрудничество между образователните институции" /2009-2011г./

Проект на РИО-Враца, партньор

 

"Изкуства в действие" /2010-2012 г./

Партньори: Великобритания, Франция, Италия, Полша, Швеция, Румъния и Турция.

http://art-nusv-bg.blogspot.com/

 

"Мотивиране за учене на децата от началното училище" /2010-2012 г./

Проект на РИО-Враца, 2010-2012 г., партньор

http://motivationforstudying.blogspot.com/

 

"Превенция чрез културните традиции" – 2011-2013

Проект на РИО-Враца, 2011-2013 г., партньор

 
 

"Изкуството и културата в Европа" - 2012-2014

http://detsa66.webnode.com/

 

„Европа в училище, училището ни в Европа"

Комуникационна стратегия за присъединяване на България към Европейския съюз

 

„Всичко зависи от теб" /2008 - 2009 г./

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"