Втори А клас

Татяна Ташкова Христова
класен ръководител на IІ а клас