Първи Б клас

Йорданка Тодорова Кюпарска
класен ръководител I б клас