Първи Г клас

Лилия Пантева Гешева
класен ръководител на I г клас