Трети Г клас

Светла Стефанова Пойчева
класен ръководител на ІIІ г клас

http://detsa1.weebly.com