Четвърти б клас

Маргарита С. Стамболийска
кл.ръководител на IV б клас